Sylvia Juhászová žije a tvorí v malebnom južno-slovenskom
mestečku Želiezovce. Vyštudovala dve stredné školy, Obchodnú
akadémiu v Seredi a Odevnú školu v Trenčíne v odbore
návrhárstvo.

    Niekto vyjadruje svoje pocity a emócie básňami, niekto ich
premieňa na hudbu a Sylvia ich maľuje na plátno. Ako vraví ona
sama : ,,Moje Ja nájdete v mojich obrazoch! ´´

     Symbolom autorkinho maliarskeho rukopisu je žena. Štetcom
stvárňuje toto nežné pohlavie v mnohých jej podobách. Obrazy
sú pestré, hravé, plné emócií, snov, vášne a túžob. Vyžaruje  z
nich pozitívna energia a dobrá nálada, ktorá dodáva človeku
pocit šťastia. Prostredníctvom vlastnej fantázie  tak môžeme
nazrieť do hĺbky maliarkinej duše a každý z nás si môže
predstaviť dané dielo vlastným vnímaním.

Sys Art